Kommende arrangementer:

25. august: Kierkegaard by Nature – en filosofisk vandrerute

I Gilleleje har de lavet en interaktiv filosofisk vandrerute, der med udgangspunkt i Søren Kierkegaards liv og virke inviterer til eksistentielle refleksioner og meningsfulde samtaler. Den rute inviterer Halsnæs filosoferer… dig til at vandre med på søndag den 25. august.

Søren Kierkegaard tilbragte en del af sin ungdoms sommerferier på Gilleleje-kanten.  Hans vandreture og tanker er udgangspunktet for en vandrerute, hvor vi undervejs møder centrale Kierkegaard-citater og spørgsmål. Turen begynder og slutter i Gilleleje og kan gennemføres i en 6 eller 12 kilometers version.

Vi mødes søndag den 25. august 2019 kl. 13 ved Brasseriet Gilleleje, Nordre Havnevej 3, 3250 Gilleleje

Turen er gratis, men det anbefales at downloade app’en Kierkegaard by Nature, som indeholder rute og spørgsmål. Den koster 35 kr og kan findes via hjemmesiden www.kierkegaardbynature.com. Her kan du også læse mere om baggrunden for vandreruten m.m.

Tilmelding: Du bedes nedenfor tilmelde dig arrangementet senest fredag d. 23. august:

14 + 2 =

Filosofiske samtalesaloner 26/9, 31/10 og 21/11

Vi afholder i efteråret tre filosofiske saloner. I salonerne mødes vi for sammen at filosofere over et alment begreb eller væsentligt spørgsmål. Salonerne indledes med et kort oplæg og samtalerne foregår i en nysgerrigt udforskende, dialogisk og struktureret form. Alle aftenerne ledes af filosof Thomas Ryan Jensen.

Hver aften har sit selvstændige tema, så man kan behøver ikke deltage i alle tre saloner. 
De filosofiske saloner afholdes i Bogsalonen, Jernbanegade 7, 3300 Frederiksværk.
Der er plads til 30 deltagere pr. aften. Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.
Tilmelding er nødvendig, senest to dage før. Tilmelding sker elektronisk nedenfor, eller i Bogsalonen.
Entre pr. aften: 30 kr. for medlemmer, 50 for ikke-medlemmer. 

Torsdag den 26. september: Halsnæs filosoferer… over ansvar
Flere medlemmer har efterspurgt, at vi brugte en aften på at fordybe os i det meget væsentlige begreb ansvar. Hvad forstår vi ved ansvar? Hvad er vi eksistentielt altid allerede ansvarlige for? Hvor går grænserne for vores ansvar? Er der ansvar vi ikke kan, eller ikke bør, bære? Hvis begrebet ”ansvar” havde en stemme, hvad ville det så sige til os? Det er nogle af de spørgsmål, vi sandsynligvis kommer til at tale os klogere på denne aften. 

Torsdag den 31. oktober: Halsnæs filosoferer… over konflikter
Denne aften filosoferer vi over konflikter. Vi forsøger at komme på sporet af de grundantagelser vi hver især har om hverdagslivets store og små konflikter. Hvad er en konflikt egentlig? Hvad betyder vores konfliktforståelse for vores forholdemåde og vores handlinger – og dermed vores liv? Kunne det være anderledes?
Aftenens indledende oplæg holdes af Dorte Holmberg, konfliktmægler og underviser i Center for Konfliktløsning. Læs mere om Dorte her: https://konfliktloesning.dk/om-os/undervisere-og-maeglere/dorte-holmberg/ 

Torsdag den 21. november: Filosofiens Dag.
Denne dag er det World Philosophy Day. UNESCO står bag dagen, der fejres over hele verden og bl.a. skal understrege at “philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and is capable of working towards a better understanding of the world and promoting tolerance and peace”. Her i Halsnæs skal vi selvfølgelig også være med! Vi har ikke fastlagt programmet endnu, men sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 21. november.

Jeg vil gerne deltage ...

15 + 10 =

Afholdte arrangementer:

17. juni 2019: Filosofi og plader i dagligstuen – Jørgen Leth

Vi var 12 hjemme hos Steen, der hørte udvalgte numre fra de fem plader, som Jørgen Leth har lavet sammen med Michael Simpson og Frithjof Toksvig, og diskuterede filosofiske temaer afledt af numrene.

Her er det udleverede materiale.

 

10. maj 2019: Søren Kierkegaard til hverdagsbrug

Tommy Kjær Lassen holdt oplæg om Kirkegaard og hvad det vil sige at vælge sig selv. Vi var igen ca. 45 deltagere i  Frederiksværks Biblioteks lokaler, der lyttede og diskuterede i grupper og fælles.
Her er det udleverede materiale: 

12. marts 2019: En aften om begrebet “Magt”

Vi afholdt d. 12. marts 2019 en filosofiaften om begrebet Magt, hvor filosof Thomas Ryan Jensen holdt oplæg, og sørgede for gode diskussioner både i grupper og i fællesskab. Vi var ca. 45 deltagere i  Frederiksværks Biblioteks lokaler.
Her er aftenens slides: Halsnæs filosoferer… over magt