Afholdte arrangementer:

13/2 2020: Samtalesalon om Synd

Begrebet ‘Synd’ optræder i utroligt mange sammenhænge, og har vidt forskellig betydning for forskellige mennesker – og hvad er synd egentlig for noget?
Kan det være både et positivt og et negativt begreb?
Er det synd for nogen, hvis man synder?
Hvordan synder man?
Tommy Kjær Lassen, filosof og tidligere præst, startede aftenen med et oplæg, hvorefter vi i grupper havde samtaler bygget over nogle udleverede spørgsmål.

 

27/1 2020: Vi filosoferede over “Den gode by”

Hvad er en god by – og hvad skaber den? Det var nogle af de spørgsmål vi undersøgte da vi sammen med Stålsat By havde en meget velbesøgt aften (30 deltagere og en del på venteliste). Vi talte om, hvad vi i Frederiksværk forstår ved en god by – hvad er værdier og forestillinger om en god by – til inspiration for bl.a. den byudviking, der foregår i Stålsats By´s regi.
Helle Lunderød åbnede aften sammen med Charlotte Scheel, og Thomas Ryan Jensen faciliterede.

Efteråret 2019: Asiatisk filosofi

David Larsson, der er cand.mag. i filosofi og japansk, guidede os igennem fem aftener igennem Indiens, Kinas og Japans filosoffer. Vi undersøgte om de kunne forandre vores livssyn og give os nye svar på livets store spørgsmål.

Vi begyndte vores tankerejse hos den tidlige indiske filosofi, bevægede os videre til konfucianismens og daoismens opblomstring i Kina nogle hundrede år senere, var rundt om Zen, og sluttede i det moderne Japan, hvor øst og vest smelter sammen i et ambitiøst forsøg på at skabe et nyt fundament for filosofien.

 

23/11 2019: Filosofi & Film

Vi viste i samarbejde med Hundested Kino Søren Kragh-Jacobsens film “I lossens time”. Vivi Grynderup-Andersen gav efter filmen et oplæg til debatten om filmens temaer.

Vi var cirka 30 i Hundested Kino.

 

26/9, 31/10 og 21/11 2019: Filosofiske samtalesaloner

Vi holdt filosoficaféer i Bogsalonen om henholdsvis ansvar, konflikter og det gode liv på tværs af generationer.

Vi var cirka 30 hver aften i Bogsalonen.

 

17. juni 2019: Filosofi og plader i dagligstuen – Jørgen Leth

Vi var 12 hjemme hos Steen, der hørte udvalgte numre fra de fem plader, som Jørgen Leth har lavet sammen med Michael Simpson og Frithjof Toksvig, og diskuterede filosofiske temaer afledt af numrene.

Her er det udleverede materiale.

 

10. maj 2019: Søren Kierkegaard til hverdagsbrug

Tommy Kjær Lassen holdt oplæg om Kirkegaard og hvad det vil sige at vælge sig selv. Vi var igen ca. 45 deltagere i  Frederiksværks Biblioteks lokaler, der lyttede og diskuterede i grupper og fælles.
Her er det udleverede materiale: 

12. marts 2019: En aften om begrebet “Magt”

Vi afholdt d. 12. marts 2019 en filosofiaften om begrebet Magt, hvor filosof Thomas Ryan Jensen holdt oplæg, og sørgede for gode diskussioner både i grupper og i fællesskab. Vi var ca. 45 deltagere i  Frederiksværks Biblioteks lokaler.
Her er aftenens slides: Halsnæs filosoferer… over magt