Vi starter en læseklub på www.digitalfilosofi.dk for dem, der gerne vil læse en bog om filosofi sammen med andre. For undervejs at have en dialog om bogen, så man sammen kan blive klogere på, hvordan indholdet skal forstås, og hvad man kan lære af det og bruge det til.

Vi gør læseklubben rent digitalt baseret. Det gør vi bl.a. dels fordi det giver en mulighed for at have en løbende dialog medlemmerne indbyrdes via en facebook-lignende kommentar-funktionalitet. Og dels fordi det under de nuværende covid-restriktioner er oplagt at give mulighed for at være fælles om at filosofere, uden fysisk at være sammen.
Derudover giver det mulighed for at også borgere udenfor Halsnæs Kommune kan deltage, hvilket øger chancen for, at der er nok, der er interesserede i at læse samme bog.

Vi starter med at læse Jakob Holms bog “Meningen med det hele”, der er en introduktion til den filosofiske retning “eksistentialismen”. Bogen har som formål at give input til alle os, der har set op mod stjernerne, og spurgt os selv, hvad i alverden, meningen med det hele er?
Et andet overordnet tema i bogen er den angivelige modsætning mellem på den ene side fornuft, sandhed og det objektive, og på den anden side følelser, vilkårlighed, tvetydighed og det subjektive.

Du kan læse mere om bogen her:
Kronik af Jakob Holm i Berlingske tidende i forbindelse med bogens udgivelse.
Interview med Jakob Holm.

Der vil være to måder, man kan indgå i dialogen om denne (og kommende) bøger på:

  • Løbende skriftlig dialog i forhold til bogens kapitler og temaer. Her vil man selv kunne komme med indlæg, og man vil kunne kommentere andres indlæg, så der opstår en dialog. Her kan man også stille spørgsmål om det, man ikke lige forstår.
  • Deltagelse i de fastlagte digitale møder (fire stk. over 2 måneder, startende 18. januar).

Jakob Holm har været så venlig at give tilsagn om på første videomøde at give en introduktion til bogen, og på det afsluttende videomøde at svare på spørgsmål.

Bogen kan bl.a. købes i Bogsalonen, som vi samarbejder med.

Du kan melde dig ind i læseklubben på dens egen hjemmeside: www.digitalfilosofi.dk. De første indlæg og kommentarer er allerede at finde på siden, så når man er kommet i gang med at læse bogen, kan man med det samme stille spørgsmål og kommentere. Det forudsættes ikke at man læser bogen i samme tempo. Og man bestemmer selv, hvor aktiv man vil være.

Som altid forventes det ikke, at man har nogen filosofiske forudsætninger – kun at man er nysgerrigt interesseret i at blive klogere på, hvordan man kan forstå livet og verden 😊

Der gælder en enkelt regel for deltagelsen i læseklubben: Når vi indgår i dialoger, så gør vi det for sammen at blive klogere på verden og os selv, og hvordan vi vil leve i verden. Vi gør det ikke for at “få ret”. Vi kan stille opklarende og nysgerrige spørgsmål, men vi respekterer forskellige synspunkter (minus racisme, sexisme og den slags). Vi tror på, at vi får udbytte gennem dialogen med hinanden. Så ikke noget med at slå hinanden oveni hovedet, eller bruge negative værdiladede ord om andre deltageres opfattelser.