Vi afholder i efteråret tre filosofiske saloner. I salonerne mødes vi for sammen at filosofere over et alment begreb eller væsentligt spørgsmål. Salonerne indledes med et kort oplæg og samtalerne foregår i en nysgerrigt udforskende, dialogisk og struktureret form. Alle aftenerne ledes af filosof Thomas Ryan Jensen.

Hver aften har sit selvstændige tema, så man kan behøver ikke deltage i alle tre saloner. 
De filosofiske saloner afholdes i Bogsalonen, Jernbanegade 7, 3300 Frederiksværk.
Der er plads til 30 deltagere pr. aften. Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.
Tilmelding er nødvendig, senest to dage før. Tilmelding sker elektronisk nedenfor, eller i Bogsalonen.
Entre pr. aften: 30 kr. for medlemmer, 50 for ikke-medlemmer. 

Torsdag den 26. september: Halsnæs filosoferer… over ansvar
Flere medlemmer har efterspurgt, at vi brugte en aften på at fordybe os i det meget væsentlige begreb ansvar. Hvad forstår vi ved ansvar? Hvad er vi eksistentielt altid allerede ansvarlige for? Hvor går grænserne for vores ansvar? Er der ansvar vi ikke kan, eller ikke bør, bære? Hvis begrebet ”ansvar” havde en stemme, hvad ville det så sige til os? Det er nogle af de spørgsmål, vi sandsynligvis kommer til at tale os klogere på denne aften. 

Torsdag den 31. oktober: Halsnæs filosoferer… over konflikter
Denne aften filosoferer vi over konflikter. Vi forsøger at komme på sporet af de grundantagelser vi hver især har om hverdagslivets store og små konflikter. Hvad er en konflikt egentlig? Hvad betyder vores konfliktforståelse for vores forholdemåde og vores handlinger – og dermed vores liv? Kunne det være anderledes?
Aftenens indledende oplæg holdes af Dorte Holmberg, konfliktmægler og underviser i Center for Konfliktløsning. Læs mere om Dorte her: https://konfliktloesning.dk/om-os/undervisere-og-maeglere/dorte-holmberg/ 

Torsdag den 21. november: Filosofiens Dag.
Denne dag er det World Philosophy Day. UNESCO står bag dagen, der fejres over hele verden og bl.a. skal understrege at “philosophy is a discipline that encourages critical and independent thought and is capable of working towards a better understanding of the world and promoting tolerance and peace”. Her i Halsnæs skal vi selvfølgelig også være med! Vi har ikke fastlagt programmet endnu, men sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 21. november.

Jeg vil gerne deltage ...

4 + 7 =