Vi afholder i efteråret tre filosofiske saloner. I salonerne mødes vi for sammen at filosofere over et alment begreb eller væsentligt spørgsmål. Salonerne indledes med et kort oplæg og samtalerne foregår i en nysgerrigt udforskende, dialogisk og struktureret form. Alle aftenerne ledes af filosof Thomas Ryan Jensen.

Hver aften har sit selvstændige tema, så man behøver ikke deltage i alle tre saloner. 
De filosofiske saloner afholdes i Bogsalonen, Jernbanegade 7, 3300 Frederiksværk.
Der er plads til 30 deltagere pr. aften. Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.00.
Tilmelding er nødvendig, senest to dage før. Tilmelding sker elektronisk nedenfor, eller i Bogsalonen.
Entre pr. aften: 30 kr. for medlemmer, 50 for ikke-medlemmer. 

Torsdag den 26. september: Halsnæs filosoferer… over ansvar
Flere medlemmer har efterspurgt, at vi brugte en aften på at fordybe os i det meget væsentlige begreb ansvar. Hvad forstår vi ved ansvar? Hvad er vi eksistentielt altid allerede ansvarlige for? Hvor går grænserne for vores ansvar? Er der ansvar vi ikke kan, eller ikke bør, bære? Hvis begrebet ”ansvar” havde en stemme, hvad ville det så sige til os? Det er nogle af de spørgsmål, vi sandsynligvis kommer til at tale os klogere på denne aften. 

Torsdag den 31. oktober: Halsnæs filosoferer… over konflikter
Denne aften filosoferer vi over konflikter. Vi forsøger at komme på sporet af de grundantagelser vi hver især har om hverdagslivets store og små konflikter. Hvad er en konflikt egentlig? Hvad betyder vores konfliktforståelse for vores forholdemåde og vores handlinger – og dermed vores liv? Kunne det være anderledes?
Aftenens indledende oplæg holdes af Dorte Holmberg, konfliktmægler og underviser i Center for Konfliktløsning. Læs mere om Dorte her: https://konfliktloesning.dk/om-os/undervisere-og-maeglere/dorte-holmberg/ 

Torsdag den 21. november: Filosofi på tværs af generationer.
I Halsnæs filosoferer… fejrer vi dagen med kage og bobler og ved at filosofere på tværs af generationer. Vi vil undersøge vores drømme og forestillinger et godt liv, sådan som de er, når vi er unge, og sådan som de er, når vi kommer længere hen i livet. Vi vil tale om spørgsmål som:
 – Hvad er/var din forestilling om et godt liv som ung?
 – Hvad er din forestilling på dit nuværende sted i livet?
 – Hvilken betydning har din forestilling haft for dit liv?
 – Hvad er ændret – og hvad er forblevet det samme?
Vi vil bede dig tage et sigende ungdomsfoto af dig selv med til aftenen. 
PS: Der deltager sandsynligvis også nogle fra den unge generation.

Jeg vil gerne deltage ...

8 + 11 =