Efterårets øvrige arrangementer bliver annonceret i august.