Medlemskartoteket pr. 22. februar 2019 er vedlagt. Kartoteket er beskyttet med samme adgangskode som til den interne side.

Vedhæftninger: